Współpracowałem z...

 

Doświadczenie zdobywałem na czterech kontynentach pracując z różnymi ludźmi, w różnych warunach. Od Boliwijskiego więźienia do Londyńskiego kampusu uniwersyteckiego. 

Polska

Adminsitracja publiczna i jednoski podległe:

Narodowa Agencja Programu ,,Młodzież w działaniu”

Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego

Urząd Miasta w Opolu

Urząd Miasta w Chmielniku

Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

 

Organizacje pozarządowe

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Regionalne Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

Fundacja Regionalis

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

 

Inne: 

Firma szkoleniowa Pragmatic

Firma szkoleniowa Ability HP

360px-Flag_of_Europe.svg.png
Unia Europejska

 

Komisja Europejska

Parlament Europejski

Wielka Brytania

 

Momentum World CIC, Londyn

Francja
 
Histoire de Savoirs, Lille

 

 

USA
 
 The National Conference for Community and Justice of Metropolitan St. Louis

 

 

Boliwia
 

San Simon University, Boliwia

Universita Catholica de Cochabamba, Boliwia

 

 

Indie
 

Good Samaritan Orphanage Vellatur

 

 

 
Finlandia

 

Youth Center Villa Elba

 

Bułgaria
 

Active Bulgarian Society

Mundus Bulgaria

 

 

spain-flag-medium.jpg
Hiszpania
Asociación MUNDUS