top of page

MOJA OFERTA 

 

Szkolenia, trening umiejętności liderskich, moderacja spotkań, debat, facylitacja pracy grupowej, coaching grup projektowych, praca projektowa... to moja pasja i moja praca. Jak mogę pomóc Tobie lub Twojej organizacji?

Trening umiejętności liderskich
Szkolenia

Liderowanie, leadership, przywództwo... prowadzę treningi umiejętności liderskich oparte o autorski model inspirowany doświadczeniami pracy w wielu krajach. 

 

Poznaj siebie, powiększ swoje zasoby i włącz się do działania!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolę z zakresu:

- organizacje pozarządowe, ekonomia społeczna (aspekty prawne, praktyczne, finansowe),

- współpraca JST- NGO, partycypacja spoleczna, ciała dialogu, budżet obywatelski 

- finansowanei działań edukacyjnych, oświatowych i kulturalnych

- umiejętności miękkie (m.in. praca w grupie, negocjacje, wystapienia)

- pisanie, pozyskiwanie grantów i realizacja projektów międzynarodowych

- rzecznictwo 

- wolontariat

- edukacja poprzez sport

Moderacja, facylitacja...
Wsparcie grup i organizacji

Masz dość bezproduktywnych spotkań, wtrącających się w dyskusje moderatorów, znudzonych uczestników? Znajdziemy na to sposób!

 

Organizuję debaty, moderuję spotkania, pracuję z dużymi grupami, facilutuję proces pracy grup. 

 

 

Często, aby wydobyć z grupy to co najlepsze - potencjał, energię, pomysły potrzebna jest pomoc. Pomóżcie sobie pomóc i doprowadzić zespół do fazy najwyższej efektywności.

Ewaluacja i planowanie strategiczne
Oferta dla administracji publicznej

Oferuję ewaluację zewnętrzną projektów i działań pozaprojektowych (np: praca zespołu, relacje w grupie). Wspieram oranizace w tworzeniu planów strategicznych (rozwój organizacji, tworzenie misji , wizji oraz celów)l.

 

Ofertuje wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczcego wzrostu zaangazowania mieszkańców w życie społeczne szczególnie budowa budżetów partycypacynych , polityk społecznych oraz ciał dialogu (Rady Pożytku Publicznego, Rady Młodzieży etc.)

bottom of page