top of page

ŻYCIORYS

Wykształcenie

 

Akademia Managerów III Sektora

2010 - 2011, Collegium Civitas Warszawa, studia podyplomowe

 

 

Europeistyka 

 

2004-2010 Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Studia dzienne magisterskie

 

W czasie studiów:

 

Uniwersytet Karola w Pradze Semestralna wymiana studencka w ramach programu stypendialnego LLP Erazmus

 

Hadsten Højskole, Dania Semestralna wymiana studencka Stypendium Rządu Danii.

 

Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Kielce Roczna wymiana studencka.

 

 

I Liceum Ogólnokształcące

im. Stefana Żeromskiego w Kielcach

2000- 2004                           

 

  Doświadczenie

zawodowe

Pełnomocnik ds. Społeczeństwa Obywatelskiego w Gabinecie Cieni
XII 2016 - obecnie
 
Ewaluator wniosków o dotacje, EACEA, Komisja Europejska
III - III 2016
 
Dyrektor Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
VII 2014- VIII 2015
 
Koordynator grupy roboczej ze strony NGO ds. wypracowania Programu Współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki z organizacjami pozarządowymi
III 2014 –XI 2015                            
 
Trener i konsultant - freelancer

2008 - obecnie

 

 

Najważniejsze projekty:

 

Tutor w projekcie "Świętokrzyskie Dla Młodych", Fundacja Szkoła Liderów

,,Zwiększenie potencjału funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego w województwie małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim" Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Kielce

 

,,Be a citizen” i ,,Leaders of Change”  Histoire de Savoirs, Lille Francja

 

,,Janus Project” i ,,NFE Leadership course”, Momentum World, Londyn

 

,,ABC of Youth Policy”, PROM, Warszawa

 

,,Civic Volunteering", Villa Elba, Finlandia

 

,,Education Through Sport", Banko, Bulgaria

 

Trener i mentor grupy rzeczniczej w projekcie ,,Nowe pokolenie Nowy Pomysły", Centrum Wolontariatu w Kielcach

 

Trener Ośrodka szkolącego Programu Młodzież w działaniu i Erasmus Plus na woj. Świętokrzyskie i opolskie, Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach

 

Źródła finansowania działń ekonomii społecznej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

 

Trener i konsultant w projekcie ,,Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego” Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, projekt POKL.

 

WyGRAJ Fundusze Strukturalne, Polska Fundacja im. Roberta Schuman. Moderacja gier miejskich.

 

Anytown Leadership Summer Institute, USA The National Conference for Community and Justice of Metropolitan St. Louis

 

Szkolenia dotyczace funduszy edukacyjne i oświatowe, Regionalne Centrum Wolontariat w Kielcach 

 

Koordynator projektów w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach
VI 2010 - 

 

Ekspert zewnętrzny, wizytator projektów realizowanych w ramach programu ,,Młodzież w działaniu”.
 

2011 - 2013 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu ,,Młodzież w działaniu”

 

 

Wolontariat Europejski w Boliwii. Szkolenie lokalnych liderów oraz dotyczące praw człowieka, Uniwersytet San Simon Cochabamba

X 2008 - VI 2009

 

 

Nauczyciel. Wolontariat w sierocińcu Good Samaritan w Vellatur, Indie. Nauczanie języka angielskiego i obsługi komputerów

VII 2007
Języki

ANGIELSKI

 

HISZPAŃSKI

Dodatkowe szkolenia

Szkoła Reprezentacji Trzeciego Sektora, Szkoła Partycypacji NGO, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

 

Szkolenia i konferencje współorganizowane przez Europejskie Forum Młodzieży, Rzecznictwo, lobbing i partycypacja społeczna.

 

Authentic Leadership Institute, Szkolenie z coachingu liderów, Halifax, Kanada.

Wizyta Studyjna w instytutach szkolących liderów w Stanach Zjednoczonych, National Student Leadership Conference, Washington DC;

Points of Light Foundation, New Jersey; High Mountain Institute, Colorado

 

Szkolenia i inne projekty w ramach programu „Młodzież w Działaniu”

Szkolenie dla trenerów, Słowacja 2008 . 

Szkolenie z coachingu, Węgry 2007.

 

Szkolenie trenerów praw człowieka Amnesty International.

    Funkcje  społeczne

Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny woj. Świętokrzyskiego2014-2020

 

Zastępca Członka Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020

 

Rada Programowa Rozgłośni Radiowej
Radio Kielce 

IX 2012 - X 2016 Sekretarz

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

VI 2014 - VIII 2015 Członek zarządu

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych PROM

IV 2011- III 2015 Wiceprzewodniczący (2011-2012), a później członek zarządu 

 

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu

w Kielcach

V 2010 - VI 2015 Prezes Zarządu 

 

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach

III 2012 – I 2013 Inicjator powstania i pierwszy przewodniczący 

 

Krajowa Grupa Robocza ds. dialogu usystematyzowanego Unii Europejskiej z młodzieżą

 

VII 2011- VI 2012 Koordynator  (w skład wchodzą przedstawiciele Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Narodowej Agencji Programu Młodzież w działaniu) Członek Europejskiego Komitetu Sterującego (Bruksela)

 

 

Funacja ,,Wiatr w Żagle im. Agi Skrobackiej"

 

VI 2011 - VI 2013 Członek zarządu, członek komisji stypendialnej

 

 

 

 

bottom of page